برجام با صادرات نفتی ایران چه کرد؟

بودجه شهرداری تهران برای سال ۹۶؛ ۱۸ هزار میلیارد تومان
پس از اجرایی شدن برجام، حدود 15 یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت جهان امضا شد و ایران از این فرصت برای دستیابی به بهترین طرح جامع توسعه برای توسعه میدان های نفت و گاز خود بهره برد.

بودجه شهرداری تهران برای سال ۹۶؛ ۱۸ هزار میلیارد تومان