درمان جدید سکته حاد مغزی در بیمارستان روحانی بابل

به میزبانی بابلسرکنگره معماری و شهرسازی مازندران برگزارمی شود
دکتر سید محمد مسعود حجتی متخصص مغز و اعصاب این مرکز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از روش های درمانی جدید سکته حاد مغزی در این مرکز خبر داد.

به میزبانی بابلسرکنگره معماری و شهرسازی مازندران برگزارمی شود