نابودی دریاچه ارومیه و به خطر افتادن سلامت ۱۶ میلیون نفر/نویسندگان هم برای محیط‌زیست آستین بالا زدند

به دادگاه کشاندن گوگل به دلیل نصب برنامه جاسوسی از کارمندان
ایسنا نوشت: در نشست نویسندگان کودک و نوجوان در استانداری آذربایجان شرقی از ایجاد ستاد مطالعاتی با حضور ۵۵۰ کارشناس داخلی و ۵۰ کارشناس خارجی ایرانی صحبت شد که توانسته است ۲۷ راهکار اصلی را برای احیای دریایچه مذکور ارائه دهد.

به دادگاه کشاندن گوگل به دلیل نصب برنامه جاسوسی از کارمندان