شهرداری ارومیه، خانه والیبال و بانک سرمایه تهران را فتح کرد

به این ترافیک نگویید قفل!
تیم والیبال شهرداری ارومیه در دومین هفته دوربرگشت لیگ برتر والیبال، برابر تیم متمول بانک سرمایه به یک برد روحیه بخش دست پیدا کند.

به این ترافیک نگویید قفل!