بهره‌ برداری از ۴۴۴ طرح روستایی دام و طیور استان زنجان در دولت یازدهم

به‌دلیل کمبودکارگاه‌های جمع‌آوری شیربومی،شیرتولیدی عشایراردبیل به نام استان‌های دیگروارد بازار میشود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در چهار سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید در زیر بخش تولیدات دامی استان زنجان تعداد ۴۴۴ طرح صنعتی و کوچک روستایی دام و طیور به بهره برداری رسیده است.

به‌دلیل کمبودکارگاه‌های جمع‌آوری شیربومی،شیرتولیدی عشایراردبیل به نام استان‌های دیگروارد بازار میشود