شطرنج‌بازان ایرانی و اوکراینی صدرنشین جام خزر شدند

بهشت گیلان در نگارخانه آوینی رودسر
با انجام دور سوم از پانزدهمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر در رشت ، دو شطرنج‌باز ایرانی و دو شطرنج‌باز اوکراینی توانستند در صدر جدول قرار گیرند.

بهشت گیلان در نگارخانه آوینی رودسر