بررسی وضعیت تالاب انزلی درمجمع تشخیص مصلحت نظام

بهره برداری از استخر شنای پلدختر توسط وزیر ورزش وجوانان
گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص احیای تالاب انزلی مقرر است در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود .

بهره برداری از استخر شنای پلدختر توسط وزیر ورزش وجوانان