خواب آلودگی مهمترین عامل بروز حوادث جاده ای

بهترین و بدترین بورس‌های 2016
ایرنا نوشت: حوادث جاده ای در ایران آمار بالایی دارد و بیشتر این حوادث در نیمه دوم خواب شبانه (ساعت 4 تا 6) رخ می دهد که رانندگان خواب آلوده هستند؛ این درحالی است که به گفته متخصصان علوم اعصاب شناختی و روانپزشکان افراد باید بین 6 تا 8 ساعت خواب شبانه داشته باشند.

بهترین و بدترین بورس‌های 2016