روایت روحانی از سفر به مسکو و دستاورد مذاکره با پوتین

بهترین عکس یک ماه گذشته بنیامین بهادری
رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه “سفر بسیار خوبی به روسیه داشتیم و توانستیم زمینه‌های گسترش روابط را مرور کنیم” گفت: ظرفیت‌های زیاد و متنوعی برای توسعه روابط ایران و روسیه وجود دارد و دو دولت اراده لازم را برای گسترش این روابط و استفاده از ظرفیت‌های موجود دارند.

بهترین عکس یک ماه گذشته بنیامین بهادری