سرمربی مس: بازی آسانی مقابل خیبر نخواهیم داشت

بهترین اتفاق برای پرسپولیس؛ نفت تهران دقیقه 5 بازی 10 نفره شد
سرمربی مس درباره رویارویی‌شان با خیبر خرم‌آباد گفت: بازی آسانی مقابل خیبر نخواهیم داشت.

بهترین اتفاق برای پرسپولیس؛ نفت تهران دقیقه 5 بازی 10 نفره شد