بی‌تفاوت شده‌ایم؛ ولی تا چه حد؟!

بهبود علایم بیماری التهاب مزمن پوستی با کاهش وزن
محمدرضا یزدانپرست *

بهبود علایم بیماری التهاب مزمن پوستی با کاهش وزن