بمیریم بازم ترکیه میریم!

بنیامین بهادری: گلزار لیاقت خود را در سینما ثابت کرده است
روزنامه وصف صبا این کارتون را با تیتر «ترور و انفجار هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشد!» منتشر کرد.

بنیامین بهادری: گلزار لیاقت خود را در سینما ثابت کرده است