فیلم | شعر طنز رضا رفیع در حضور روحانی | مثل آن دولت پیشین که دکل گم می‌کرد …

بنامولایی: مشکل امروز بخش تولید تحریم های داخلی است
رضا رفیع چندی پیش در حضور رئیس جمهور شعر طنزی را خواند که در ویدئوی زیر می‌بینید.

بنامولایی: مشکل امروز بخش تولید تحریم های داخلی است

دانلود رایگان اینستاگرام