جریمه انگلیسی‌ها توسط فیفا به دلیل استفاده از گل شقایق!

بمب افکن‌های قاره‌پیمای روسیه مواضع تروریست‌ها را بمباران کردند
فیفا اتحادیه فوتبال انگلیس و اسکاتلند را جریمه خواهدکرد.

بمب افکن‌های قاره‌پیمای روسیه مواضع تروریست‌ها را بمباران کردند

نصب تلگرام فارسی