استفاده از سگ‌های جسدیاب و زنده یاب در مأموریت‌های پلیس آگاهی

بمب افکن‌های روسی 300 داعشی را کشتند
رئیس پلیس آگاهی ناجا از به کارگیری سگ های جسد یاب و زنده یاب در ماموریت های این پلیس خبرداد و گفت: این پلیس توانست طی زمان اندکی با به کارگیری سگ های جسد یاب و زنده یاب و پس از طی مراحل آموزش عمومی و تخصصی توانایی لازم را دراین زمینه بدست آورد.

بمب افکن‌های روسی 300 داعشی را کشتند