آقای خاص باز به سکوها تبعید شد/ برای چه به بطری آب لگد می‌زنی؟

بمباران توئیتری ترامپ!
ژوزه مورینیو به جرم بی احترامی به داور، بعد از اخراج در بازی اخیرش، یک جلسه اضافه هم از همراهی منچستر محروم شد.

بمباران توئیتری ترامپ!