آخوندی: ایران به صحنه رقابت جهانی بازگشت

بعد از ای-۳۲۱ چه ایرباس‌هایی به ایران می‌رسند؟/مشخصات‌فنی ۹۹ هواپیمای صفر کیلومتر در راه
وزیر راه و شهرسازی گفت:«اولین فروند هواپیمای ایرباس از مجموع ۱۰۰ هواپیمای خریداری شده، نشانه بازگشت ایران به صحنه رقابت بین المللی و باز پس گیری سهم ایران از بازار جهانی است.»

بعد از ای-۳۲۱ چه ایرباس‌هایی به ایران می‌رسند؟/مشخصات‌فنی ۹۹ هواپیمای صفر کیلومتر در راه