رای مردم تعارف‌بردار نیست

بعثت پیامبر و زندگی معنادار برای انسان
حجت الاسلام و المسلمین محمدرضاحشمتی*

بعثت پیامبر و زندگی معنادار برای انسان