اظهار نظر تازه داورزنی درباره حضور بانوان در ورزشگاه

بشاراسد: دشمنان همه شیوه‌ها را درجنگ با سوریه استفاده کردند
داورزنی می‌گوید:«والیبال سبب شده تا ایرانی‌های تمام دنیا به ایرانی بودن خود افتخار کنند.»

بشاراسد: دشمنان همه شیوه‌ها را درجنگ با سوریه استفاده کردند