سید فرج شاعری که زبان مردم شوش است

بسیج همگانی برای مقابله با آسیب های اجتماعی
سید فرج موسوی دنیناوی (منصوری) از سادات موسوی و از نوادگان جعفر الخواری فرزند امام موسی کاظم (ع) در سال 1343 شمسی در روستای مزرعه از توابع بخش شاوور شهرستان شوش به دنیا آمد. از همان کودکی عاشق شعر و ادب بود و در 10 سالگی موفق به سرودن شعر شد و آن هم به دلیل علاقه وافر به حفظ شعر و پیگیری کار دیگر شاعران بود. در کودکی بود که مورد استقبال شنوندگان و تشویق آنان قرار گرفت و این مسئله انگیزه ای برای ادامه مسیر ادبی او شد تا جایی که کم کم شهرت او نه تنها در شهرستان بلکه در استان و خارج استان و حتی در کشورهای همجوار رسید.

بسیج همگانی برای مقابله با آسیب های اجتماعی