رئال مادرید به تیم قوچان‌نژاد بازیکن قرض داد

بسیاری از طرح‌های معدنی یادگار دوران سازندگی است
تیم فوتبال رئال مادرید بازیکن خود را به طور قرضی به هیرنفین فرستاد.

بسیاری از طرح‌های معدنی یادگار دوران سازندگی است