میزبانی گالری مژده از مجسمه‌های صوتی

بزرگراه‌ها و راه‌ شریانی که دولت یازدهم در استان تهران ساخت
گالری مژده میزبان نمایشگاهی با عنوان «بازخوانی پیرامون» و مجسمه‌هایی صوتی با صدایی آرامش‌بخش شد.

بزرگراه‌ها و راه‌ شریانی که دولت یازدهم در استان تهران ساخت