بازدید ملکشاهی راد از واحدهای صنعتی

برگزاری نمایشگاه سیاه قلم در نگارخانه ارشاد خرم آباد
محمدرضا ملکشاهی راد نماینده خرم آباد و چگنی از کارخانه تولید کود مایع آگروتین و واحد تولیدی ساخت ظروف یکبار مصرف بازدید به عمل آورد.

برگزاری نمایشگاه سیاه قلم در نگارخانه ارشاد خرم آباد