برگزاری ویژه برنامه گرامی داشت سال روز ورود امام خمینی(ره) به ایران در دانشگاه شهرکرد‎

برگزاری مانور مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ویستان پایین خرمدره
ویژه برنامه گرامی داشت سال روز ورود امام خمینی(ره) به ایران و آغاز دهه فجردر دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

برگزاری مانور مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ویستان پایین خرمدره