وزیر اقتصاد در سفر به لرستان/ ذخیره درآمدهای نفتی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی

برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مجمع استانداران گیلان
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در لرستان تشریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار نیازمند سرمایه گذاری ست.تمام تلاش ما طی سالهای گذشته و هم اکنون این است که پیش نیازها و لوازم سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ایران را فراهم کنیم.

برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مجمع استانداران گیلان