یک ایرانی عضو هیات رییسه کمیته تدوین دستورالعمل مشترک ایکائو و بنادر شد

برگزاری روز ایران در نمایشگاه کتاب بولونیای ایتالیا
مهدی استادی معاون اداره بازرسی و یکنواختی اداره‌کل مراقبت پرواز به‌عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه اجلاس سالانه مشترک سازمان جهانی ایکائو (ICAO) و بنادر و کشتیرانی (IMO) در حوزه آموزش تئوری و عملی تجسس و نجات انتخاب شد.

برگزاری روز ایران در نمایشگاه کتاب بولونیای ایتالیا