متکدیان زیر ۱۵سال تهران با مجوزقضایی جمع آوری می‌شوند

برگزاری دوره ی آموزشی ویژه مدیران آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای
مهر نوشت: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از اخذ مجوز قضایی برای جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان زیر ۱۵ سال پایتخت و آغاز اجرای این طرح خبر داد.

برگزاری دوره ی آموزشی ویژه مدیران آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای