مک فارلین: ترکیه یک تهدید امنیتی است

برگزاری جلسه رفع موانع و مشکلات کشت و صنعت لرستان
‘رابرت مک فارلین’ دیپلمات کهنه کار آمریکایی در یادداشتی در واشنگتن تایمز نوشت: ترکیه همچنان یک خطر امنیتی برای غرب است؛ آمریکا و ‘ناتو’ باید سیاستهایشان را در قبال ترکیه تغییر دهند.

برگزاری جلسه رفع موانع و مشکلات کشت و صنعت لرستان