انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان و اداره کل زمین شناسی استان برای نخستین بار

برگزاری اولین همایش پیشگیری از سوء رفتار با کودکان در بهزیستی لرستان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین این اداره کل و اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان لرستان خبر داد

برگزاری اولین همایش پیشگیری از سوء رفتار با کودکان در بهزیستی لرستان