بررسی احتمالات صعود پرسپولیس به مرحله بعد آسیا؛ خیلی دور،خیلی نزدیک!

برگزاری اولین دوره تخصصی اموزش بازیگری در خرم اباد
پرسپولیس هنوز هم برای رسیدن به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا شانس دارد.

برگزاری اولین دوره تخصصی اموزش بازیگری در خرم اباد