40 هزار هکتار کانون فوق بحرانی؛ عامل گرد و خاک در خوزستان

برگزاری اولین جلسه ستاد اسکان مهمانان نوروزی در آموزش و پرورش تولمات
ایسنا نوشت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه بخشی از گردوغبار موجود در کشور منشأ داخلی داشته به طوریکه تمام کانون‌های گردوغبار شناسایی شده است، گفت: مطالعات کانون‌های گردوغبار انجام و مناطق بحرانی و غیربحرانی شناسایی شده، بر این اساس در خوزستان 30 تا 40 هزار هکتار کانون فوق بحرانی وجود دارد که بررسی آنها در دستور کار دولت است.

برگزاری اولین جلسه ستاد اسکان مهمانان نوروزی در آموزش و پرورش تولمات