بیش از ۸۳ هزار دانش آموز همدانی در پرسش مهر رئیس جمهور شرکت کردند

برگزاری انتخابات سالم و قانونی هدف تمامی مسئولان است
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش همدان گفت: در هفدهمین دوره‌ مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری 83 هزار و 726 نفر از دانش آموزان استان همدان حضور فعال داشتند.

برگزاری انتخابات سالم و قانونی هدف تمامی مسئولان است