خط حزب‌الله از «پایان رویای خاورمیانه بزرگ» روایت کرد

برگزاری آئین جشن تکلیف هزار دانش آموز محمودآبادی
شصت و یکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی خبری-تبیینی خط حزب‌الله با گزارشی در خصوص آزادسازی شهر حلب سوریه و پایان رؤیای خاورمیانه بزرگ، با عنوان «آزادسازی حلب» منتشر شد.

برگزاری آئین جشن تکلیف هزار دانش آموز محمودآبادی