افزایش ۴۳ درصدی تسهیلات شبکه بانکی

برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب‌های هنری
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3824.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1159.6 هزار میلیارد ریال (معادل 43.5 درصد) افزایش داشته است.

برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب‌های هنری