گسترش روابط گیلان و ارمنستان با تکیه بر پتانسیل های جدید در بخش گردشگری

برنامه های کمیته فرهنگی و هنری سی و هشتمین بهار انقلاب در آستارا
استاندار گیلان بر ضرورت فعال‌تر شدن حوزه‌ی گردشگری گیلان برای گسترش روابط تأکید نمود و افزود: استان گیلان در سال جاری فضای جدیدی را در بخش سرمایه‌گذاری و حضور بیشتر گردشگران فراهم کرده است.

برنامه های کمیته فرهنگی و هنری سی و هشتمین بهار انقلاب در آستارا