آخرین قیمت مرغ در بازار

برنامه روز دوم جشنواره تئاتر فجر
مهر نوشت:رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعلام کرد.

برنامه روز دوم جشنواره تئاتر فجر