واکنش دمشق به ترور سفیر روسیه در ترکیه

برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش گلوگاه به سطح دسترسی بیاوریم تا استاد دانشگاه مشکل نداشته باشد
مهر نوشت: وزارت خارجه سوریه حمله تروریستی به «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه را محکوم کرد.

برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش گلوگاه به سطح دسترسی بیاوریم تا استاد دانشگاه مشکل نداشته باشد