کتک‌کاری میان حامیان و مخالفان ترامپ/ رئیس‌جمهور آمریکا از هوادارانش تشکر کرد

برنامه‌های جشن تحویل سال در حافظیه، تخت‌جمشید و پاسارگاد
مهر نوشت: در حالیکه تجمع حامیان رئیس جمهور جدید آمریکا در اکثر شهرهای این کشور با درگیری شدید میان موافقین و مخالفین وی پایان یافت؛ ترامپ از راهپیمائی هواداران خود در سراسر آمریکا تشکرکرد.

برنامه‌های جشن تحویل سال در حافظیه، تخت‌جمشید و پاسارگاد