جهانگیری: رانتجویان گردن کلفت ادب می‌شوند / بخش خصوصی باید در ایران بزرگ شود

برف و باران درجاده‌های ۱۷ استان/ جاده‌های ۲ استان یخ زد
ایرنا نوشت: معاون اول رئیس جمهوری گفت: یکی از مسئولیتهای اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار است که باید همه دستگاهها بر آن تمرکز کنند و به این منظور نظام تشویق و تنبیه برای عملکرد دستگاهها پیاده شود.

برف و باران درجاده‌های ۱۷ استان/ جاده‌های ۲ استان یخ زد