عبداللهی: اشتباه اخباری به ضرر ما شد/ «زمانی» کارهای بزرگی برای استقلال کرده، حالا تیم را تمرین دهد!

بررسی پخش تیزرهای سینمایی از ماهواره با حضور رییس سازمان سینمایی
نصرالله عبداللهی از اینکه همه بازیکنان استقلال روی گل دوم فرزاد حاتمی یک گوشه از زمین جمع شده بودند، ابراز تعجب کرد و گفت تا به حال در عمر فوتبالی‌‌اش چنین چیزی ندیده بود!

بررسی پخش تیزرهای سینمایی از ماهواره با حضور رییس سازمان سینمایی