اختراع سایه‌بان خنک‌کننده خورشیدی در بندرعباس

بررسی مشکلات مراکز درمانی استان در نشست مشترک نمایندگان استان با وزیر بهداشت
استاد دانشکده فنی و حرفه ای فاطمیه بندرعباس موفق به اختراع سایه بان خنک کننده شد.

بررسی مشکلات مراکز درمانی استان در نشست مشترک نمایندگان استان با وزیر بهداشت