کاراته‌کاهای نوجوان شهرداری سمنان مدال‌های خود را به اتش‌نشانان تقدیم کردند

بررسی مشکلات مخابراتی شهرک‌های صنعتی استان با حضور مدیرعامل مخابرات لرستان
طی مراسمی با حضور برخی از پیشکسوتان ورزش و خانم قادری عضو شورای شهر سمنان کاراته کاهای نوجوان شهرداری سمنان مدال های خود را به اتش نشانان تقدیم کردند.

بررسی مشکلات مخابراتی شهرک‌های صنعتی استان با حضور مدیرعامل مخابرات لرستان