عکس | رئیس کوبایی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

بررسی دلیل انتشار غیرقانونی نسخه بازبینی فیلم «عصبانی نیستم»
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک زن کوبایی در هاوانا اختصاص یافته که در مقابل دوربین عکاسی ژست یک شخصیت مهم را به خود گرفته است.

بررسی دلیل انتشار غیرقانونی نسخه بازبینی فیلم «عصبانی نیستم»