اشتباه بزرگ فغانی در گرفتن وقت‌های تلف شده به ضرر پرسپولیس/یک دقیقه و دوازده ثانیه ای که گم شد!

بررسی داوری دربی در نود/ گل خطای پرسپولیس، اخراج صحیح رحمتی
علیرضا فغانی زودتر از حد معمول در دربی سوت پایان این بازی را زد!

بررسی داوری دربی در نود/ گل خطای پرسپولیس، اخراج صحیح رحمتی