قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی/ مقتول برای میانجیگری، وارد یک دعوا شده بود

برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان
«خبرجنوب» نوشت: آخرین جزئیات پرونده قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی در قادرآباد افشا شد.

برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان