گروگان‌گیری دکتر ظریف!

برج آزادی میزبان «دلقک» می‌شود
روزنامه شرق با تیتر «گروگان گیری ظریف» و انتشار کاریکاتوری، به فشارهای علنی به وزیر امور خارجه برای محتوای محرمانه پرداخت.

برج آزادی میزبان «دلقک» می‌شود