تصویری از دیدار وحید شمسایی با اسطوره فوتسال برزیل

برتری الاهلی مقابل پولادی و یاران در شبی که منتظری پاس گل داد
وحید شمسایی و فالکائو ملاقاتی با یکدیگر داشتند.

برتری الاهلی مقابل پولادی و یاران در شبی که منتظری پاس گل داد