خادم الشریعه سوم جهان شد

برتری استقلال مقابل صبا در نیمه نخست/ عنایتی اخراج شد
نماینده شطرنج ایران در آخرین بازی خودش به مقام سوم دست یافت.

برتری استقلال مقابل صبا در نیمه نخست/ عنایتی اخراج شد