سلفی دو اسطوره دلبر فوتبال دنیا

برای کاهش آلودگی هوا هر فردی چه نقشی دارد؟
مارادونا در کنار پائولو مالدینی، دو اسطوره که سال‌های سال از عاشقان فوتبال دلبری کرده‌اند.

برای کاهش آلودگی هوا هر فردی چه نقشی دارد؟