عکس |سردار قاسم سلیمانی را در حلب ببینید

برای سجاد رضایی، فرزند اکبر، کلاس دوم ب، دبستان سیف
تصویری از حضور حاج قاسم سلیمانی در حلب.

برای سجاد رضایی، فرزند اکبر، کلاس دوم ب، دبستان سیف